Gdy samemu nie
można się dogadać

Poniżej dowiesz się czym jest mediacja, kim jest mediator oraz kiedy warto z niej skorzystać.

Kim jest mediator?

Mediator to wykwalifikowana i przeszkolona osoba, która pełni rolę neutralnego pośrednika w procesie mediacji. Jego głównym zadaniem jest ułatwianie komunikacji między stronami w konflikcie, pomagając im znaleźć wspólne rozwiązanie ich problemu. Mediator nie podejmuje decyzji za strony ani nie wydaje wyroków; zamiast tego pomaga uczestnikom w samodzielnym dochodzeniu do porozumienia.

Image

Czym jest mediacja?

Mediacja w małżeństwie to proces, w którym neutralna trzecia osoba, nazywana mediatorem, pomaga parze w komunikacji i negocjacjach, aby osiągnąć porozumienie w kwestiach spornych. Mediacja jest często wykorzystywana w sytuacjach rozwodowych lub separacyjnych, aby pomóc małżeństwom w rozwiązaniu kwestii dotyczących podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów i innych spraw związanych z końcem związku.

Jakie są jej podstawy prawne?

Mediację reguluje kodeks postępowania cywilnego, konkretnie artykuł 183. Sposoby prowadzenia mediacji regulują również regulaminy poszczególnych stowarzyszeń mediatorów i indywidualne ustalenia między stronami.


Kto może zostać
mediatorem?

Nie może to być osoba przypadkowa. Zadaniem mediatora jest usprawnienie komunikacji i pomoc w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Przy tym jest on zobowiązany, by zachować neutralność i bezstronność.

Jakie predyspozycje trzeba mieć by nim zostać?

Najbardziej przydają się cechy charakteru sprzyjające rozstrzyganiu rozstrzyganiu sporów. Są osoby, którym łatwo wzbudzić zaufanie u innych. Liczy się również umiejętność słuchania, jasnego wyrażania myśli, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów czy wewnętrzne przekonanie o potrzebie pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Z jakim problemem można zgłosić się do mediatora?

Mediacja pomaga osobom w różnych sytuacjach, od ustalania menu dla dziecka po podział majątku. Choć często kojarzona z rozwodem, jej głównym celem jest poprawa komunikacji między stronami, co może wzmacniać związek, jeśli zostanie podjęta odpowiednio wcześnie.

Na czym polega bezstronność i neutralność mediatora?
Mediator nie wyróżnia żadnego z uczestników mediacji, jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań. Mediator pomaga tylko te postanowienia dobrze opisać, by były zgodne z prawem i zostały jasno sformułowane.

Co daje mediacja?

Mediacja daje szansę na szybkie i tanie rozwiązanie sporu w formie porozumienia, dodatkową 
korzyść stanowi utrzymanie wzajemnych relacji na możliwie najlepszym poziomie.
 Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu stresu. Poprzez konkretne techniki mediacyjne służy zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby.

Dlaczego warto zgłosić się do mediatora zamiast iść do sądu?

Mediacja daje możliwość szybkiego i skutecznego rozwiązania sporu, bo ugoda jest wypracowywana przez zainteresowane osoby. Mediator dba o interesy dwóch stron, więc strony są wygrane w konflikcie. Ugoda daje szansę na rozwiązanie typu wygrana- wygrany. Sąd natomiast rozstrzyga spór, przyznając rację jednej ze stron, a druga jest przegrana. Nie można również zrezygnować z rozprawy sądowej, bo nie matu miejsca na dobrowolność.

Co to znaczy, że mediacja jest dobrowolna?

Uczestnicy dobrowolnie biorą udział w mediacji. Oznacza to, że mogą się wycofać się na każdym jej etapie, bez podawania przyczyn. Natomiast mediator nie może mówić o tym, kto zrezygnował, bo jest związany zasadą poufności.

Czym jest poufność w mediacji?

Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym, nikomu. Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda, gdzie zamieszczone są same uzgodnienia i protokół zawierający datę, miejsce mediacji i uczestników. Mediatorowi nie wolno zamieszczać informacji o tym kto, co powiedział.

Wesprzyj nas w naszej misji

Twoje wsparcie może pomóc wielu osobom odnaleźć drogę w trudnych chwilach życiowych. Wesprzyj nas i pomóż w realizacji naszej misji, by nikt nie czuł się sam w obliczu kryzysu w związku.
HTML Button Generator