Jak pomaga Sychar?

Portal Sos Rozwód

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar otacza opieką osoby w kryzysie małżeńskim, które zawarły związek sakramentalny. Pomaga przez treści umieszczone na stronie internetowej, przez fora pomocy, ogniska działające zazwyczaj przy parafiach, rekolekcje, warsztaty 12 kroków, grupy modlitewne. Chociaż wszystkie te działania są mocno oparte na wierze w Boga – osoby zgłaszające się po pomoc nie muszą być osobami wierzącymi.


Kto przychodzi po pomoc do Wspólnoty Sychar? 

Osoby, których małżeństwo przeżywa kryzys. Czasami przychodzi tylko jedno z małżonków, czasami oboje, bywa, że są to osoby po rozwodzie (cywilnym), które chcą spróbować znowu być razem, lub mąż czy żona od których odszedł współmałżonek a one chcą pozostać mu wierne. Zdarza się, że po wsparcie wspólnoty zgłaszają się ludzie będący już w nowych, cywilnych związkach, którzy stwierdzają, że chcą odbudować swoje sakramentalne małżeństwo.  
Wspólnota skupia kilka tysięcy ludzi i prowadzi wiele różnych form pomocowych. 

Strona www.sychar.org

Jak mówi Elżbieta Bielnicja - Moc, mediatorka Sycharu, na stronie internetowej wspólnoty można znaleźć wszystko, czego potrzebuje osoba będąca w kryzysie małżeńskim. Są tam świadectwa osób, którym udało się uratować swoje małżeństwo, polecane publikacje a nawet całe książki w formie PDFów.  Można ograniczyć się do zapoznania z tymi materiałami lub zacząć działać aktywniej. 

Forum pomocy Wspólnoty Sychar

Forum umożliwia poznanie historii innych osób, świadectw tych, którym udało się uratować ich małżeństwo. Można na nim również samemu pisać, pytać, dzielić się, założyć własny wątek.  

Ogniska 

Do osób, które nie chcą anonimowości Forum, adresowane są m.in. Ogniska. Działają one w wielu miejscowościach w Polsce oraz w kilku miejscowościach poza granicami naszego kraju. Spotkania Ognisk odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu. 
Jak wygląda takie spotkanie? Każde rozpoczyna się tak samo: zgromadzeni kolejno opowiadają grupie o tym, co wydarzyło się u nich od ostatniego spotkania. Wreszcie również osoba nowoprzybyła usłyszy pytanie: "Czy jesteś gotowa/gotowy opowiedzieć o sobie, o tym po co Ty tu przyszłaś/przyszedłeś?" Reakcje na to pytanie są bardzo różne. Niektórzy gwałtownie wyrzucają z siebie wszystko, co ich boli, inni tylko płaczą, jeszcze inni mówią, że jeszcze nie są gotowi, żeby mówić o sobie. 
 
Chociaż we Wspólnocie działają również tacy specjaliści jak psychologowie, zasadniczo pomocą zajmują się osoby, którym kiedyś została udzielona pomoc. Elżbieta Bielnicka – Moc podkreśla, że nie należy oczekiwać terapeuty wysokokwalifikowanego. Należy oczekiwać osób, które też zmagają się z kryzysem oraz kogoś, kto wie, co to znaczy ból i cierpienie, kto kiedyś sam dostał pomoc i teraz jest gotów pomagać innym. Każdy jest tu wysłuchany. 
Ognisko to pewnego rodzaju grupa wsparcia, której członkowie opowiadają sobie nawzajem o swoich trudnościach, zmartwieniach, kryzysach, wysłuchują siebie nawzajem, swoich podobnych historii i problemów.  

Ogólnopolskie rekolekcje 

Odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zazwyczaj prowadzi je ksiądz - terapeuta. Jednym z prelegentów był np. ks. Marek Dziewiecki. Wszystkie te konferencje można odsłuchać na stronie Sychar.org.pl. Te spotkania cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że wejściówki na nie często rozchodzą się w mniej niż godzinę.  

Wakacje dla osób w kryzysie małżeńskim 

Organizowane są w kilkunastu lokalizacjach w Polsce, zazwyczaj w miejscach rekolekcyjnych, w klasztorach, u sióstr, u księży. Taki wspólnotowy wyjazd to rekolekcje, codzienna msza, wspólne wyjścia w góry czy nad morze.  

Warsztaty “12 kroków” - program porządkujący życie 

Program “12 kroków”, oryginalnie adresowany do alkoholików, został przekształcony tak, aby pomagał małżonkom. We Wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar te warsztaty zazwyczaj odbywają się przez Internet, chociaż są też grupy spotykające się w realu. Program warsztatów oparty jest na Piśmie Świętym, ale korzystają z niego zarówno wierzący jak i niewierzący. 

W tej chwili udział w tym programie jest w Sycharze bezpłatny, ale na możliwość zapisania się trzeba poczekać ok rok. W ramach tego samego kursu może uczestniczyć tylko jedno z małżonków - mąż i żona nie mogą być w tej samej grupie.  

Uczestnicy warsztatów w trakcie trwania kursu przepracowują tam swoje dzieciństwo, swoją rodzinę pierwotną, przepracowują swoją relację z Bogiem (jakkolwiek Go pojmują), odbudowują relację z samym sobą i uczą się być w relacji z drugim człowiekiem. 
Przepracowują też problem przebaczenia. 
 
Szukający wsparcia mogą znaleźć je również w różnych grupach modlitewnych - za małżonka, za małżeństwo, za dzieci, za rodziców. 

Wszystkie wymienione w artykule formy pomocy łączy jedno przekonanie: "Każde sakramentalne małżeństwo ma szansę być uratowane mocą Boga". 
 
Tekst powstał w oparciu o rozmowę z Elżbietą Bielnicką - Moc, którą w całości można odsłuchać TUTAJ>>

Artykuły które mogą Ciebie zainteresować