O co najczęściej kłócimy się w domach i jak tego uniknąć

kłótnia

Powszechnie zwraca się uwagę na fakt, twierdzi profesor Jan Rostowski, że szczęście lub nieszczęście, a nawet rozpad małżeństwa kończący się rozwodem, są w dużej mierze przypisywane tzw. procesowi wymiany ról, a ściślej, zgodności lub niezgodności między partnerami w zakresie ich pełnienia. Pełne zrozumienie partnerów jest związane z podobnym wyobrażeniem o pełnieniu ról, jakie powinni realizować małżonkowie względem siebie lub w stosunku do zadań małżeństwa.

Role te nieomal w każdym małżeństwie mogą być inaczej określane. Istotny jest wpływ wiedzy o danej roli, jaką jednostka posiada i motywacji do jej pełnienia. Oczekiwania związane z rolą małżeńską jednego z partnerów są uzależnione od wdrażania tej roli będącej przedmiotem zainteresowania. Znaczenie nadawania roli przez jednostkę pozostaje w ścisłym związku z jej koncepcją siebie jako partnera określonego związku.

Im większą zgodność dostrzega małżonek między swoimi oczekiwaniami a zachowaniem się partnera, tym bardziej zadowalająco będzie przebiegać interakcja między partnerami, czyli większe będzie zadowolenie wzajemne partnerów.

Wilhelm Hehlmann, psycholog i terapeuta, wyróżnił trzy aspekty funkcjonowania pary małżeńskiej w odniesieniu do ról partnerskich: oczekiwania związane z rolą, które stają się przyczyną konfliktów, zwłaszcza gdy partnerzy rozmijają się w swoich oczekiwaniach; biorą się one z wzorców wyniesionych z domu rodzinnego, dlatego brak wiedzy o rodzinie pochodzenia współmałżonka prowadzi często do niezrozumienia przez niego przyjętej roli; własna koncepcja roli – konflikty na tym tle biorą się w związku dlatego, że jeden z partnerów dane role definiuje inaczej niż społecznie się przyjmuje, np. dobry mąż to ten, który dużo pracuje i dużo zarabia; zachowania związane z rolą – często danej roli przypisuje się konkretne zachowania, np. stereotypowo mówi się, że tylko kobieta gotuje i sprząta w domu; jeśli kobieta ma wdrukowany taki stereotyp, a jej mąż lubi gotować, to na tym tle dochodzi do poważnych konfliktów.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO:Niezależnie od tego, czy uważamy się za osoby tradycyjne czy nowoczesne, najważniejszym zadaniem partnerów jest wynegocjowanie podziału zadań, które będzie zadowalało obie strony. Badaczka amerykańska, prof. Sharon Sassler, przeanalizowała w 2006 roku podział ról młodych małżonków. Doszła do wniosku, że w związkach małżeńskich, w których obowiązki domowe były podzielone mniej więcej po połowie, partnerzy przyznawali, że częściej rozmawiają ze sobą, wyżej oceniają swoje relacje oraz odczuwają większe zadowolenie z jakości kontaktów seksualnych niż partnerzy w związkach, w których jedno z małżonków wykonywało zdecydowaną większość prac domowych.

Dlatego terapeuci często podkreślają, jak niezwykle ważne jest, aby przed decyzją o wstąpieniu w związek małżeński partnerzy szczerze rozmawiali ze sobą o kwestii podziału obowiązków. Powinni dobrze poznać także swoje wzajemne oczekiwania w tym zakresie. Najbardziej zadowolone z pożycia małżeńskiego są te pary, które miały podobne oczekiwania w stosunku do siebie nawzajem. Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie dwóch pierwszych lat małżeństwa partnerzy wypracowują dopiero swoje podstawowe wzorce zachowania, które z czasem się utrwalają.

rola kobiety

Kobiety i mężczyźni mogą tak samo dobrze pełnić rolę rodzica, wzajemnie się uzupełniać. Profesor Bogdan Wojciszke, znany psycholog, podkreśla, że podstawowymi warunkami udanego związku są zarówno chęć i umiejętność wczuwania się partnerów w siebie nawzajem, jak i ich wewnętrzne przekonanie, że oboje wkładają w budowanie związku tyle samo wysiłku.

__________

źródło: Polskie Forum Rodziców
zdjęcie: Pixabay

Mogą cię zainteresować

HTML Button Generator