Dlaczego rozwody? W Polsce rozpada się co trzeci związek małżeński!

rozwód
Najnowsze dane pokazują, że na 1000 nowo zawartych małżeństw przypada 356 rozwodów.

Powody rozpadu małżeństw i rozwodów

Jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów, zdradę lub trwały związek uczuciowy z inną osobą, a także alkoholizm.

Według danych GUS przyczynami rozwodów są najczęściej: niezgodność charakterów (42 proc. wszystkich przypadków), niedochowanie wierności małżeńskiej (22 proc.), nadużywanie alkoholu (16 proc.), nieporozumienia na tle finansowym (8 proc.), negatywny stosunek do innych członków rodziny (6 proc.).
 
Prof. Jakub Isański z Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu zauważa, że częściej rozpadają się małżeństwa bezdzietne i z mniejszą ilością dzieci: - Mniejsza dzietność - 1/4 małżeństw nie ma w ogóle dzieci, a kolejne ponad 20 proc. ma jedno dziecko – powoduje, że takie rodziny statystycznie częściej się rozpadają – mówi naukowiec.

Dzieci są ofiarami, a nie beneficjentami rozwodu rodziców

Nikogo nie trzeba przekonywać, że rozwód rodziców ma niekorzystny wpływ na dzieci, niezależnie od jego przyczyn.

– Często pomijaną sprawa przy omawianiu rozwodów jest kwestia – co myślą o tym dzieci – mówi prof. Michał Michalski z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie o Społeczeństwie. – Dzieci są ofiarami rozwodów. Pokazują to badania naukowe – np. amerykańskie, które dowodzą, że śmierć rodzica stanowi dla dziecka mniejszą tarumę niż rozwód. A często rodzice tłumaczą się, że rozwodzą się dla dobra dzieci, by zmniejszyć ich cierpienia. Staliśmy się bardziej egoistyczni w decyzjach. Coraz rzadziej pytamy o przeżycia drugiej osoby, dzieci.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

Małżeństwa i rozwody a urodzenie dzieci

Spadek ilości zawieranych małżeństw i wzrost liczby rozwodów wpływają niekorzystnie na dzietność polskich rodzin. Z drugiej strony rośnie odsetek urodzeń dzieci pozamałżeńskich.

– Co czwarte dziecko w Polsce ma rodziców, którzy nie pozostają w związku małżeńskim – podaje dr K. Szwarc, demograf z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. - Zjawisko to postępuje, co oznacza, że instytucja małżeństwa przeżywa kryzys – wnioskuje naukowiec.

– Trend urodzeń małżeńskich nadal dominuje, ale jest ich coraz mniej. Na każde tysiąc osób w stanie małżeńskim odnotowuje się 30 urodzeń. Osoby nie będące w związku małżeńskim częściej nie posiadają dzieci, natomiast małżeństwa posiadają więcej dzieci – mówi dr K. Szwarc.

Wymierne koszty rozpadu małżeństw i rodzin

Nie należy zapominać, że rozwody wpływają nie tylko na sferę społeczną, ale też generują wymierne straty ekonomiczne. Dzieci potrafią dziedziczyć zachowania swoich rodziców, co. oznacza, że w przypadku rozpadu rodziny i małżeństwa rodziców, same mogą nie wstępować w związki małżeńskie obawiając się ryzyka. - To jest utracony koszt społeczny – twierdzi dr K. Szwarc.

W ub. roku opracowany został, z udziałem ekspertów z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, raport ,,Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”.
__________
źródło: Polskie Forum Rodziców
zdjęcie: Pixabay

rozwód

Mogą cię zainteresować

brak miłości

Już Cię nie kocham

Sty 31, 2023
Tytułowe słowa mogą być wypowiedziane bardzo różnie: w emocjach podczas kłótni, spokojnie podczas…
HTML Button Generator