Pokochaj teściową - dla własnego dobra! 

Pokochaj teściową

“(…) problem trudności w relacji młodzi - teściowie przewija się w zdecydowanej większości małżeństw przeżywających kryzysy” - Jacek Pulikowski, “Warto pokochać teściową”.  


Aż nie do wiary, ile niebezpieczeństw czyha na młode małżeństwo, dopiero budujące swoje relacje z teściami... W jak wielu obszarach konstruowanego dopiero związku ścierają się nie tylko wizje narzeczonych (wychowanych przecież w różnych domach), ale również ich rodziców. I jak poważne mogą być skutki wydawałoby się prostych decyzji.  

Drugie wydanie książki “Warto pokochać teściową” to dużo więcej niż książka o relacjach z mamą współmałżonka. To całościowe, głębokie i nakreślone z różnych perspektyw spojrzenie na relacje małżeńskie i rodzinne, na to jak wpływają na siebie nawzajem. Publikacja jest poradnikiem, który przyda się obu stronom - również teściowym i teściom.  

Ponad 40 lat doświadczenia w ratowaniu małżeństw 

Książka Jacka Pulikowskiego powstała z bogatego doświadczenia prowadzenia nauk przedmałżeńskich, wieloletniej pracy w poradni rodzinnej oraz rozmów z małżeństwami podczas stale odbywających się wykładów i prelekcji. Autor przytacza niezliczoną ilość autentycznych (choć anonimowych) historii ludzi, którzy zwrócili się do niego o pomoc. Przywołuje też osobiste doświadczenia ze swoich życiowych ról - ojca, teścia i dziadka. Te prawdziwe historie, w których można odnaleźć własne trudności, są ogromnym atutem książki. Warto się z nimi zapoznać jak najwcześniej - nawet już przed pierwszym spotkaniem z przyszłą teściową. Jak uczy jedna z przytoczonych historii – to pierwsze wrażenie może mieć ogromny, w tym przypadku negatywny, wpływ na dalsze relacje młodych z rodzicami.   

Współmałżonek - najważniejszym człowiekiem 

Autor wielokrotnie i w różnych kontekstach przypomina właściwą hierarchię w relacjach międzyludzkich: na pierwszym miejscu jest współmałżonek, potem dzieci, następnie rodzice - teściowie i wreszcie pozostali ludzie. Jakość małżeństwa teściów ma ogromny wpływ na ich relacje z młodymi. Zaburzenie tej kolejności kochania działa niszcząco na relacje wszystkich zaangażowanych osób. 
W “Warto pokochać teściową” przeczytamy o radości budowania wspólnoty, ale też m.in. o możliwych skutkach finansowej zależności młodych, o trudności fizycznego i emocjonalnego rozstania matki z dorosłym dzieckiem, o celowym i zupełnie niecelowym rozbijaniu małżeństwa swoich dzieci, o szansach i zagrożeniach wspólnego mieszkania kilku pokoleń, a także o tym, kiedy mąż staje się “uczuciowo niepotrzebny” i jakie są konsekwencje takiej sytuacji...  

Wszędzie warto kochać 

Publikacja “Warto pokochać teściową” napisana jest przez człowieka religijnego, który w wielu miejscach powołuje się na autorytet Kościoła, za św. Janem Pawłem II pisze o małżeństwie jako “komunii na wzór Komunii Osób Boskich”, pochyla się z troską nad tematem przekazywania wiary. Nie znaczy to, że wiedza, doświadczenie i rady zawarte w książce nie przydadzą się małżeństwom, które nie przykładają wagi to kwestii wiary. Przeciwnie - szanse i zagrożenia w relacjach pomiędzy małżonkami a teściami są w dużej mierze wspólne - niezależnie od przekonań religijnych, preferencji politycznych czy nawet kraju, w którym żyjemy. Pod każdą szerokością geograficzną, niezależnie od trudności - warto pokochać teściową. Dlaczego? Ponieważ, jak przekonuje autor, dobre relacje z rodzicami (własnymi i współmałżonka) są niezbędnie potrzebne do osiągnięcia pełni szczęścia w naszym własnym małżeństwie.  

 

Książka ukazała się nakładem Inicjatywy Wydawniczej Jerozolima, Poznań 2020r.  

Mogą cię zainteresować

HTML Button Generator